SISU 易吞服综合维生素胶囊, 120 素食胶囊

SISU 易吞服综合维生素胶囊, 120 素食胶囊

SISU

SU3010
  • $29.99
    单价 单价 
结账时计算的运费


为了达到最佳状态,我们的身体需要多种营养。现代生活方式、压力和污染会消耗营养,大多数富含精制和加工食品的饮食无法为我们提供足够的营养。含有优质成分的均衡日常多种维生素是补充饮食的便捷方式。 SISU Multi Vi Min 提供复合维生素和矿物质,帮助您享受当今最好的健康。

每粒素食胶囊含有:

药用成分:

维生素A。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 mcg RAE(维生素 A 棕榈酸酯)

相当于 4,000 IU 维生素 A 活性

硫胺素(硫胺素盐酸盐)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 毫克

核黄素。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 毫克

(5-磷酸核黄素[钠盐])

烟酰胺。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 毫克

泛酸 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 毫克

(d-泛酸钙)

维生素 B6。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 毫克

(盐酸吡哆醇和 5-磷酸吡哆醛)

维生素 B12(氰钴胺素)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 微克

叶酸(叶酸)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 微克生物素 ..............................80 微克

维生素C(抗坏血酸)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 毫克

维生素E。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 毫克

ATE(d-α-生育酚琥珀酸酯)相当于 80 IU 维生素 E 活性镁(氧化镁)。 . . . . . . . . . . . . . .. 50 毫克

钾(柠檬酸钾)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 毫克

锌(柠檬酸锌)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 毫克

铁(柠檬酸铁)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 毫克

锰(锰[II]柠檬酸盐)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3毫克

铬(柠檬酸铬 [III])。 . . . . . . . . . . . . . . . . 80 微克

硒(硒酸钠)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 微克

非药用成分:

微晶纤维素,硬脂酸镁(植物)。

胶囊壳:

羟丙甲纤维素。不含乳制品、麸质或花生。

成人用量:

每天随餐服用 2 粒胶囊,或遵照保健医生的指示服用。在服用其他药物之前或之后几个小时服用。

 


我们还推荐


简体中文 zh